Villkor & pris för MG HorseVeckoträningar

För att anmäla dig till MG Horse till en träningsgrupp, vänligen läs igenom och godkänn våra villkor. Följande villkor gäller:

– Betalning sker på plats och till den tränare som håller undervisningen.

– Anmälan till träningsgrupp är bindande. Den som anmält sig och fått bekräftelse på en plats i träningsgrupp förbinder sig att vara med på samtliga träningstillfällen.

– Om ryttaren av någon anledning inte kan deltaga måste denne betala full avgift för sin reserverade plats.

– Ryttaren får själv ordna med likvärdig ersättare, men hon bär fortfarande ansvar för att avgiften betalas.

– Har man inte kunnat deltaga i sin träningsgrupp och heller inte ordnat med ersättare, kan man få tillbaks en del av kostnaden vid uppvisande av läkar- eller veterinärintyg. Detta skall överlämnas till MG Horse senast sju dagar efter missat träningstillfälle.

– Vill man avsäga sig sin plats under terminens gång gäller en månads uppsägningstid om inget annat avtalas med MG Horse.


Priser veckoträningar
Michaela-träningar: 300kr/träning.    275kr/träning för inackorderade hos MG Horse.    
Emma-träningar:      600kr/träning.    500kr/träning för inackorderade hos MG Horse.    
Jacob-träningar:      600kr/träning.    500kr/träning för inackorderade hos MG Horse.