MG Horse Utbildning & Försäljning

För uppdrag hos MG Horse utbildnings- och försäljningsverksamhet är följande inkluderat, exkluderat och möjligt att köpa till:

UPPDRAGET INKLUDERAR


* Träning av häst 5-6 dagar/veckan
* Träningsrapportering varje måndag.
* Vid försäljningsuppdrag:
- Annonsering.
- Kontakt med spekulanter.
- Visning.
* All daglig skötsel:
- In- och utsläpp hage dagligen.
- Grooming dagligen.
- Fodring 4 ggr/dag.
- Mockning.
* Boxplats.
* Strö.
* Grovfoder hösilage.

HÄSTÄGAREN ANSVARAR FÖR


* Hästens försäkring
* Skoning/verkning
* Veterinärkostnader
* Nödvändig utrustning till hästen.
* Kraftfoder.

PRIS OCH TILLÄGGSTJÄNSTER


Grundpriset per uppdrag för MG Horse utbildnings- och försäljningstjänst är:

- Utbildningsuppdrag:  5.900SEK/månad eller 1.500:- veckan exklusive moms.

- Försäljningssuppdrag:  5.900SEK/månad eller 1.500:- veckan exklusive moms, plus 15% provision på försäljningspriset när ponnys/hästen säljs.

I dessa två ovan nämnda prisofferter ingår allt som benäms i "UPPDRAGET INKLUDERAR".

Har du andra önskemål?
Kanske vill du få din häst tävlad?
- Fråga oss! Vårt mål är att tillgodose dina behov och önskemål!