Anmälan till MG Horse ridläger & kurser

För att anmäla dig till MG Horse ridläger och kurser, vänligen läs igenom och godkänn våra villkor. Följande villkor gäller:

– Anmälan är bindande. Den som fått bekräftelse på ridläger- eller kursplats förbinder sig att betala alla avgifter.

– Om ryttaren av någon anledning inte kan deltaga måste denne betala full avgift för det ridläger eller kurs hon är anmält till.

- Ryttaren får själv ordna med likvärdig ersättare, men hon bär fortfarande ansvar för att avgiften betalas.

- Har man som anmäld ryttare inte kunnat deltaga och heller inte ordnat med ersättare, kan man få tillbaks en del av kostnaden vid uppvisande av läkar- eller veterinärintyg. Detta skall överlämnas till MG Horse senast sju dagar efter ridlägrets eller kursens slut.

– Betalning sker mot faktura. Fakturan skickas till dig i samband med att du får en bekräftelse på din plats. Betalas inte fakturan innan det angivna förfallodatumet riskerar du att förlora din plats på ridlägret eller kursen.