Michaela Görloff

FILOSOFI
Min roll som tränare och ledare ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Grundstenarna i hur jag lär ut är uppmuntran och positiv attityd. Alla mina elever har olika förutsättningar och sätt att ta till sig kunskap. De är alla på sin egen resa i livet och jag vill motivera dem att hitta sin egen väg.

MÅL
Jag strävar alltid efter att anpassa mitt tränarskap till varje enskild individs förutsättningar där så väl utbildningsnivå, personlighet och hästkrafter vägs in.

TEAMKÄNSLA
Min utmaning ligger i att skapa teamkänsla och samhörighet i den annars ofta utpräglat individuella ridsporten. Det är roligare att utvecklas tillsammans. I motgångar stöttar vi varanda och i medgångar gläds vi med varandra!

MED HJÄRTAT
För mig är det en oberskrivligt stor glädje att vara delaktig i den utveckling och framgång som mina elever gör. Det är just detta som får mig att älska mitt jobb! Nycken till framgång är att ha kul!