MG Horse Summer Show
- Eventsponsor

Inför och under MG Horse Summer Show erbjuder vi företag attraktiva exponeringsmöjligheter för en bred och köpstark målgrupp. Vi uppskattar besökarantalet till ett por  tusen och att den mediala exponeringen kommer nå ut till över 100.000 personer.

Du kan välja att vara Guldsponsor, Silversponsor eller Bronssponsor enligt sponsorpaketen här nedan. Har du andra önskemål, till exempel större monteryta, vänligen kontakta oss för skräddarsydda avtal. MG Horse Summer Show-sponsorpaket säljs i ett begränsat antal.

MG Horse Summer Show - Guldsponsor Pris: 10.000kr exkl moms
+ tre segertäcken (ett för vardera ponnykategori)

- Ert företagsnamn på en av tävlingsklasserna. (Tilldelning av tävlingsklass görs i samråd med MG Horse).
- Er logotyp på klassens startlista.
- Er logga på de tre segertäckena (storlek och placering enligt regler).
- Ni får, om ni önskar, dela ut priser/goodiebags till klassens pristagare (valfritt).

- Ni erhåller rätten att förrätta prisutdelningen till denna klass.
- Ni får, om ni önskar, dela ut välkomstgåva/goodiebag med era produkter och produktreklam till alla klassens tävlingsdeltagare.
- Ni erhåller rätten att exponera en reklamskylt vid tävlingsbanan samt en vid framridningsbanan under eventet.
- Ert företagshinder med på tävlingsbanan under hela eventet och valfri placering av det under er klass (eventuell tillverkning av ett företagshinder ingår inte).
- VIP-monterplats 3x9m under hela eventet.
- Er logotyp med i eventets programblad.
- Er logotyp på MG Horse hemsida/eventsida med länk till er hemsida.
- Exponering i MG Horse marknadsföringskanaler i samband med eventet.

Beställ MG Horse Summer Show Guldsponsorpaket

MG Horse Summer Show - Silversponsor. Pris: 5.000kr exkl moms 

- Monterplats 3x6m under hela eventet.
- Er logotyp med i eventets programblad.
- Er logotyp på MG Horse hemsida/eventsida
 med länk till er hemsida.
- Exponering i MG Horse marknadsföringskanaler i samband med eventet.
- Ni erhåller rätten att exponera en reklamskylt vid tävlingsbanan samt en vid framridningsbanan under eventet.

Beställ MG Horse Summer Show Silversponsorpaket

MG Horse Summer Show - Bronssponsor. Pris: 3.000kr exkl moms
 

- Monterplats 3x3m under hela eventet.
- Er logotyp med i eventets programblad.
- Er logotyp på MG Horse hemsida/eventsida med länk till er hemsida.
- Exponering i MG Horse marknadsföringskanaler i samband med eventet.
 

Beställ MG Horse Summer Show Bronssponsorpaket


För frågor kontakta Michaela Görloff: michaela@mghorse.com